ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM S NOVÝMI PODMIENKAMI

Nový národný projekt Zelená domácnostiam, financovaný z Programu Slovensko v rokoch 2023 – 2029, pokračuje v podpore využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

✅ K dispozícii je takmer 151,6 miliónov EUR na poukážky.

🔧 Začiatok oprávneného obdobia - možnosť realizovať inštalácie od 30.10.2023

📅 Vydávanie a preplácanie poukážok z nového projektu Zelená domácnostiam sa začne až v prvom štvrťroku 2024.

Harmonogram projektu Zelená domácnostiam 2023: 

Dôležité informácie o pokračovaní projektu:

1) NOVÉ PODMIENKY

Pre celý projekt Zelená domácnostiam platia nové podmienky. 

2) OPRÁVNENÉ OSOBY PRE ŽIADANIE O DOTÁCIU

 • fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu
 • fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovým vlastníkom rodinného domu
 • fyzické osoby, ktoré sú podielovými vlastníkmi a sú oprávnené rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielu

3) ZHOTOVITELIA A ZARIADENIA

 • Inštaláciu zariadenia musí vykonať len oprávnený zhotoviteľ, ktorý má so SIEA podpísanú zmluvu najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky. 
 • Inštalované zariadenie sa musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky.

4) ZVÝŠENÉ ZÁKLADNÉ SADZBY A MAXIMÁLNE PRÍSPEVKY DOTÁCIE

 • maximálny výkon, na ktorý je poskytnutý príspevok v rámci dotácie je obmedzený na 3 kW
 • ak domácnosť spotrebuje viac ako 3 000 kWh elektriny za rok, môže získať podporu s vyšším výkonom až do 7 kW
 • sadzba pre rodinné domy činí 500 € za každý kilowatt 
 • minimálna podpora je 1 500 € a maximálna je 3 500 € (4 025 € s 15% zvýhodnením) 

Zdroj: zelenadomacnostiam.sk

5) DOKLADOVANIE SPOTREBY ZABEZPEČÍ VÄČŠIU DOTÁCIU

 • maximálny výkon pre poskytnutie príspevku je stanovený na 3 kW (500 € za 1kW = 1 500 €)
 • pre príspevok vo výške 1 500 € nie je potrebné dokladovanie spotreby
 • môžete však získať príspevok až na 7 kW, ak zdokladujete spotrebu vyššiu ako 3 000 kWh ročne

6) MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ AJ 15% ZVÝHODNENIE

Zvýšenie základnej sadzby dotácie až o 15 % získajú domácnosti:

 • ktoré sa rozhodnú pre inštaláciu bezimisných zariadení (aj fotovoltiky) v oblasti riadenia kvality ovzdušia
 • ktoré prestanú využívať tuhé palivá, napríklad kotol na uhlie alebo kotol na biomasu

7) ZAČIATOK OPRÁVNENÉHO OBDOBIA - MOŽNOSŤ INŠTALÁCIE ZARIADENÍ

Od 30.10.2023 sa začalpo oprávnené obdobie, v ktorom môžete realizovať inštaláciu fotovoltických zariadení a následne žiadať o dotáciu.

8) ZÁMER AJ PRE BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji budú mať tiež možnosť žiadať o dotáciu aj na fotovoltické zariadenia.

9) FINANČNÉ PROSTRIEDKY

Projekt bude financovaný z európskych a štátnych zdrojov vo výške 151,6 miliónov eur, ktoré bude možné využiť do roku 2029.

10) NOVÝ ZOZNAM ZARIADENÍ

Bude vytvorený nový zoznam zariadení, ktoré budú môcť domácnosti získať pomocou poukážok. Tieto zariadenia musia spĺňať nové environmentálne kritériá, ktoré budú zahŕňať najlepšie dostupné technológie a požadovanú životnosť zariadení. 

11) DLHODOBÁ PODPORA

Finančné príspevky budú k dispozícii dlhodobo, čo umožní domácnostiam mať dostatok času na výber spoľahlivých zhotoviteľov a vhodných zariadení na zníženie účtov za energiu.

12) VYDÁVANIE, AKTIVÁCIA A PREPLATENIE POUKÁŽOK 

V prvom štvrťroku 2024 sa začnú vydávať poukážky, ktoré bude možné aktivovať a následne žiadať o ich preplatenie.

Zdroj: zelenadomacnostiam.sk

🔵 Ďalšie dostupné informácie o projekte budeme priebežne aktualizovať.