OBNOV DOM - DOTÁCIA AJ NA FOTOVOLTIKU! 

Projekt OBNOV DOM je dôležitou súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Jeho hlavným cieľom je do roku 2026 podporiť obnovu niekoľko desiatok tisíc starších rodinných domov na Slovensku. Táto iniciatíva je zameraná na zlepšenie energetickej efektívnosti týchto domov, čo má pozitívny vplyv na finančnú situáciu domácností a zároveň prispieva k redukcii emisií skleníkových plynov, predovšetkým oxidu uhličitého (CO2).

✅ K dispozícii bolo 190 miliónov EUR

⚠️ Limit - 10 000 žiadostí

📅 Spustenie registrácie 9.10.2023

Uzavretie registrácie 9.10.2023

Podporované opatrenia v rámci projektu OBNOV DOM:

Zdroj: obnovdom.sk

Podmienkou získania dotácie na fotovoltický systém v rámci projektu OBNOV DOM je nutné realizovať aspoň jedno opatrenie skupiny A spolu s investíciou do fotovoltiky. 

Postup krokov pre získanie dotácie:

Zdroj: obnovdom.sk

🟢 Viac informácií nájdete aj na webe obnovdom.sk

🔴 Výzva č. 4 projektu OBNOV DOM bola v rekordne rýchlom čase ukončená.