Základom fotovoltického systému sú fotovoltické moduly, ktoré pozostávajú z veľkého počtu solárnych článkov. V nich sa premieňa slnečné svetlo na elektrickú energiu.

Rozlišujú sa rôzne typy modulov – polykryštalické a monokryštalické.

V našej ponuke nájdete monokryštalické fotovoltické panely. Sú účinnejšie vďaka tomu, že obsahujú články, ktoré sú vyrezané z jedného kryštalického kremíkového ingotu. Dosahujú lepšiu výkonnosť v prostredí s vyššou teplotou a slabým osvetlením. To znamená, že budú produkovať elektrický výkon bližšie k menovitému výkonu (štítkovému, ktorý udáva výrobca) v menej ideálnych podmienkach. Majú jednotný čierny vzhľad, čo dodáva nehnuteľnosti na elegantnosti.