VÝHODY SOLÁRNYCH ELEKTRÁRNÍ PRE VAŠU SPOLOČNOSŤ

Solárna energia je udržateľná, obnoviteľná a bohatá. Keďže náklady na používanie solárnej energie na výrobu elektriny každý rok klesajú, mnoho ľudí čoraz viac prechádza na solárnu energiu a tým šetria mesačné náklady. V súčasnosti v našej krajine zatiaľ ešte nie je solárna enegia tak rozvinutá, ako by mohla byť ale v krátkej dobe to bude základ takmer každej nehnuteľnosti.
Ďalej uvádzame ďalšie výhody prechodu na solárnu elektrinu.

ÚSPORA NÁKLADOV
Finančné výnosy a nižšie mesačné účty za energie sú hlavnými stimulmi pre prechod na solárnu energiu. Presné úspory, ktoré so solárnou energiou uvidíte, závisia od nasledujúcich faktorov:

  • Spotreba a využitie elektrickej energie Vašej nehnuteľnosti
  • Veľkosť vašej solárnej elektrárne
  • Priame hodiny denného slnečného žiarenia
  • Veľkosť a uhol strechy
  • Miestne sadzby za elektrinu
Solárny elektrický systém poskytuje príležitosť pre každého, kto sa snaží znížiť mesačné účty za energie a uskutočniť dlhodobú investíciu s nízkym rizikom.

ENVIROMENTÁLNE
Každá kilowatthodina (kWh) slnečnej energie, ktorá sa generuje, podstatne zníži emisie skleníkových plynov, ako je CO2, ako aj ďalšie nebezpečné znečisťujúce látky, ako sú oxidy síry, oxidy dusíka a pevné častice. Solárne systémy tiež znižujú spotrebu a odber vody.