ČO TO JE FOTOVOLTAIKA?

Slnečná energia je najdostupnejšia a najčistejšia forma obnoviteľnej energie, ktorú môžeme získať. Využívaním slnečných lúčov, ktoré slúžia na výrobu elektrickej energie sa zaoberá fotovoltaika. Jej výhody zahŕňajú obnoviteľnosť, nezávislosť, dlhodobé úspory na účtoch za elektrickú energiu a nízke náklady na údržbu. 

Prečo to zato stojí? 

Go green - Go solar! Vďaka technologickému pokroku a zvyšujúcej sa dostupnosti, sa fotovoltické systémy stávajú atraktívnejšou voľbou pre domácnosti, ktoré sa snažia o zelenú a udržateľnú budúcnosť. 

Solárna energia je vhodná pre domácnosti i firmy! 

Rýchla inštalácia! Doba realizácie pri domácnostiach môže trvať 2-3 dni. 

Ekonomicky výhodná. V dlhodobom merítku je solárna energia ekonomicky výhodná. Aj keď, vstupná investícia je vysoká, v konečnom 

dôsledku ušetríte na poplatkoch za elektrinu.

Dotácie! Vďaka národnému projektu, ako je Zelená domácnostiam, sú obnoviteľné zdroje prístupnejšie. 

Spoľahlivosť a sebestačnosť. Čoraz viac domácností volí solárnu energiu aj kvôli tomu, že spotrebuje iba to, čo si vyrobí. 

Životnosť. Solárne panely majú väčšinou garantovanú životnosť okolo 15 až 20 rokov.