Solárna energia je udržateľná, obnoviteľná a bohatá. Keďže náklady na používanie solárnej energie na výrobu elektriny každý rok klesajú, mnoho ľudí čoraz viac prechádza na solárnu energiu a tým šetria mesačné rodinné náklady. 

VÝHODY FOTOVOLTAIKY PRE VAŠU DOMÁCNOSŤ

Decentralizovať svoju domácnosť pomocou fotovoltického zariadenia je správna inteligentná voľba! Je to dobrá investícia, ktorá prinesie maximálny úžitok a to nie iba ekonomický, ale aj ekologický!  
Prinášame dôvody, prečo si myslíme, že fotovoltika v domácnosti stojí zato! 
  • Ušetríte peniaze na účtoch za energie – výroba vlastnej energie znamená, že každý rok znížite účty na energiách.
  • Zarobíte navyše € – predajte všetku prebytočnú energiu späť a budete pomáhať pri ekologizácii energetickej siete.
  • Chránite životné prostredie – solárne panely neprodukujú skleníkové plyny a ani znečisťujú ovzdušie. Každá kilowatthodina (kWh) slnečnej energie, ktorá sa generuje, podstatne zníži emisie skleníkových plynov, ako je CO2, ako aj ďalšie nebezpečné znečisťujúce látky, ako sú oxidy síry, oxidy dusíka a pevné častice.
  • Správna dlhodobá investícia – fotovoltické zariadenie bude slúžiť Vašej domácnosti niekoľko desiatky rokov.
  • Zvýšená hodnota nehnuteľnosti - fotovoltika sa považuje za technologický doplnok, nákupom ktorej zvýšite hodnotu Vášho domu. Vaša nehnuteľnosť sa stáva atraktívnejšou a viac cenenou po inštalácii fotovoltického systému.