Možno ste už počuli o dotáciách na fotovoltiku a iné obnoviteľné zdroje energie z programu Zelená domácnostiam. Máme pre Vás dobrú správu – tieto dotácie budete čoskoro môcť čerpať aj pre Váš malý alebo stredný podnik, prípadne, ak podnikáte ako SZČO. Zhrnuli sme pre Vás, čo o programe Zelená podnikom zatiaľ vieme.

Neprehliadnite

Informácie pre tento článok sme čerpali z dôveryhodných zdrojov. Program Zelená podnikom by mal odštartovať začiatkom roka 2024

Jeho finálna podoba sa môže v niektorých detailoch líšiť. Ak sa rozhodnete podať žiadosť o dotáciu, prečítajte si najskôr podrobne celú výzvu. 

Dotácie na fotovoltiku, solárne panely či energetický audit

V rámci dotačného programu Zelená podnikom budete môcť pre Vašu firmu získať príspevok na obnoviteľné zdroje energie, napr.:

 • fotovoltické systémy,
 • slnečné kolektory (na ohrev teplej vody alebo vykurovanie),
 • tepelné čerpadlá,
 • veterné turbíny. 

  V Solarvision inštalujeme, servisujeme a predávame fotovoltické zariadenia a pomôžeme Vám na ne získať dotáciu. V článku sa teda ďalej zameriame iba na ne. 

  Okrem samotných fotovoltických panelov môžete príspevok čerpať aj na ďalšie súčasti systému, napr:

  • zariadenie na uskladnenie energie (tj. batérie), 
  • systém inteligentného riadenia výroby a spotreby (tj. menič a ďalšia elektronika),
  • prevádzkové meradlo a meradlo pomocnej energie.

  Uprednostňované budú zariadenia vyrábajúce energiu pre vlastnú spotrebu Vašej firmy.  

  Podmienkou je energetický audit

  Zelená podnikom vychádza z dlhoročného programu Zelená domácnostiam. Ten funguje od roku 2015 a osvedčil sa natoľko, že v tomto roku prebieha už jeho tretie kolo. Oba programy má na starosť Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

  Pre získanie dotácie na fotovoltiku musíte splniť viacero podmienok, napr. čo sa týka veľkosti podniku (detaily nižšie v článku). 

  Keďže cieľom dotácií je znížiť energetickú náročnosť podnikov a zlepšiť životné prostredie, budete si musieť nechať spracovať energetický audit. Ten budete musieť priložiť ku každej žiadosti o dotáciu. 

  Audit vykonávajú na to spôsobilí špecialisti. V rámci neho odhalia, kde a koľko energie by ste mohli vo firme ušetriť, následne navrhnú vhodné technologické riešenie. 

  Dotáciu budete môcť získať okrem obnoviteľného zdroja aj na energetický audit. Počítajte s tým, že dotácia na audit sa započíta do celkového limitu (píšeme o tom nižšie) a na zariadenie vám potom ostane menej peňazí.

  Nezmeškajte spustenie Zelenej podnikom

  Dohodnite si s nami bezplatnú konzultáciu už teraz. Navrhneme Vám vhodné riešenie, preveríme, či a na akú výšku dotácie máte nárok a zaradíme Vás do nášho zoznamu záujemcov, aby ste spustenie programu nepremeškali.

  Dohodnúť bezplatnú konzultáciu o dotácii na fotovoltiku »

  Podporu dostanú malé a stredné podniky aj živnostníci

  Dotácie z programu Zelená podnikom môžu získať živnostníci alebo malé a stredné podniky. Tie tvoria na Slovensku 99,9 % podnikateľských subjektov. Patríte medzi ne? Uistite sa o tom v tabuľke:

  Kategória podniku

  Počet zamestnancov (hlavné kritérium)

  Ročný obrat (vedľajšie kritérium)

  Celková ročná bilančná suma (hodnota aktív, vedľajšie kritérium)

  Mikropodnik

  menej ako 10

  do 2 mil. € vrátane

  do 2 mil. € vrátane

  Malý podnik

  10 – 49

  do 10 mil. € vrátane

  do 10 mil. € vrátane

  Stredný podnik

  50 – 249

  do 50 mil. € vrátane

  do 43 mil. € vrátane

  Do danej kategórie spadáte, ak spĺňate hlavné kritérium počtu zamestnancov a aspoň jedno vedľajšie kritérium. Do úvahy musíte brať údaje z účtovnej uzávierky za posledné účtovné obdobie, obrat musíte počítať bez DPH a ďalších nepriamych daní. 

  Žiadať budete môcť v každom regióne Slovenska a bez ohľadu na odvetvie – nebude to teda obmedzené napr. na priemysel, ako to bolo pri niektorých iných dotáciách.

  SIEA rozdelí podnikom a živnostníkom minimálne 66 mil. € a odhaduje, že týmto spôsobom podporí cca 1 330 podnikov. Podať budete môcť aj viacero žiadostí na viac zariadení. Za jednu firmu však budete môcť žiadať iba o podporu pre jeden projekt, a to v max. výške 70 000 €. 

  Počítajte s tým, že SIEA vám preplatí max. 40 % nákladov, 60 % teda budete musieť dať z vlastných zdrojov.

  Vašu strechu budete môcť aj vďaka dotáciám na fotovoltiku využiť naplno a získať vďaka nej elektrinu zadarmo.

  Dotácia na podnikanie bez zložitej byrokracie

  Získať na Slovensku dotácie na podnikanie z eurofondov je podobné ako vyhrať ultramaratónsky beh cez prekážky… pre drobných podnikateľov často nedosiahnuteľné. S dotáciami na fotovoltiku (a solárne panely či iné zariadenia a opatrenia) z programu Zelená podnikom to však bude jednoduchšie.

  SIEA už ohlásila, že to bude fungovať na jednoduchom princípe poukážok ako pri domácnostiach. 

  Postup však bude oproti domácnostiam trošku odlišný:

  • zhotoviteľa si vyberiete sami a nebude musieť byť zapísaný v zozname, bude však musieť mať oprávnenie na podnikanie v danej oblasti či potrebné certifikáty (pre nás v Solarvision samozrejmosť),
  • poukážku vydá SIEA priamo Vám, ale preplatí Vám ju, až keď projekt zrealizujete a uhradíte zhotoviteľovi, 
  • tak ako pri domácnostiach budete mať od vydania poukážky lehotu na zrealizovanie (pravdepodobne v mesiacoch),
  • energetický audit musí byť súčasťou žiadosti, stavebné povolenie ani projektová dokumentácia nemusí.

  Okrem toho budete mať aj nejaké povinnosti, napr. zasielať každý rok údaje o množstve vyrobenej elektriny, tepla či chladu zo zariadení podporených dotáciou.

  Samozrejme, presný postup sa všetci ešte len dozvieme, nemusíte si s ním však lámať hlavu. Čo sa týka fotovoltiky, vybavíme za Vás celý proces od dotácií až po montáž a uvedenie do prevádzky. 

  Robíme to tak už roky pri inštaláciách pre firmy i domácnosti.

  Nechcete o dotáciu prísť? Dohodnite si s nami konzultáciu už teraz

  Spustenie programu Zelená podnikom je podľa SIEA naplánované na jeseň 2023, prax však ukazuje, že to zrejme bude najskôr koncom roka 2023, resp. začiatkom 2024. 

  V minulosti sa často stávalo, že sa dotácia (nielen) na podnikanie vyčerpala už za pár hodín po spustení programu. 

  Ak nechcete o dotáciu na fotovoltiku prísť, najlepšie bude, ak si vopred:

  • dohodnete spracovanie energetického auditu, 
  • dohodnete cenu, termín a ďalšie podmienky so zhotoviteľom (napr. s nami), 
  • pripravíte vo firme podmienky na inštaláciu, napr. odstránite prípadné prekážky na streche a pod. (poradíme Vám, čo všetko bude treba spraviť). 

  V Solarvision pre Vás máme jednoduchšie riešenie:

  Ak máte záujem o fotovoltiku pre firmu s dotáciou, dohodnite si s nami bezplatnú konzultáciu už teraz. Navrhneme Vám vhodné riešenie, preveríme, či a na akú výšku dotácie máte nárok a zaradíme Vás do nášho zoznamu záujemcov, aby ste spustenie programu nepremeškali.

  Dohodnúť bezplatnú konzultáciu o dotácii na fotovoltiku »