30.10. 2023 odštartovalo ďalšie kolo programu Zelená domácnostiam. V rámci neho môžete získať pre rodinný, bytový dom či chatu dotáciu na fotovoltiku až 4 025 €. Oproti predchádzajúcim kolám pribudli nejaké novinky. Nemusíte si s tým však lámať hlavu, pretože to najdôležitejšie sa nemení – dotáciu vybavíme za vás v rámci procesu inštalácie fotovoltiky.

Najdôležitejšie fakty:

  1. dotácie na fotovoltiku max. 1 725 € alebo pri spotrebe domácnosti nad 3 000 kWh ročne max. 4 025 €, 
  2. pre všetky kraje vrátane Bratislavského, 
  3. pre rodinné domy, bytové domy aj chaty, kde máte trvalý pobyt,
  4. inštalovať môžeme od 30. 10., dotáciu vám preplatíme spätne v 1. štvrťroku 2024,
  5. celý proces vybavíme za vás.

Chcete pomôcť s vyriešením dotácie?

Už od apríla 2024 by sa malo spúšťať vydávanie dotačných poukážok od SIEA z projektu Zelená domácnostiam. Nepremeškajte túto jedinečnú príležitosť a oslovte nás už dnes. Jeden z hlavných benefitov je, že Vám pomôžeme s vyriešením dotácie. Naši klienti majú istotu, že finančnú pomoc získajú medzi prvými, kým sa peniaze nevyčerpajú.

Požiadajte o nezáväznú cenovú ponuku už dnes. 

Dotácia na fotovoltiku pre rodinný dom až 4 025 €

Tak ako v predchádzajúcich kolách programu Zelená domácnostiam sú dotácie na solárne panely (fotovoltiku) odstupňované podľa inštalovaného výkonu.

 Základný príspevok je 500 € na každý kWp inštalovaného výkonu panelov (tj. neberie sa do úvahy výkon meniča, ale panelov). Ak vaša domácnosť spotrebuje do 3 000 kWh elektriny ročne, príspevok môžete čerpať max. na 3 kWp (tj. 1 500 €).

Pri spotrebe nad 3 000 kWh ročne môžete získať dotáciu až na 7 kWp (tj. 3 500 €). Budete to však musieť dokladovať faktúrou za bezprostredne predchádzajúce zúčtovacie obdobie.

K príspevku môžete získať aj 15 % navyše, ak:

 • vďaka inštalácii fotovoltického systému prestanete vykurovať tuhým palivom,
 • alebo bývate v obci v oblasti riadenia kvality ovzdušia, zoznam nájdete na webe SHMÚ,
 • ak aj spĺňate obe podmienky, dostanete + 15 %, nie + 30 %.

Príliš komplikované? Zhrnuli sme to do tabuľky:

Výšky príspevkov na fotovoltiku pre rodinné domy

Sadzba za 1 kWp

Sadzba za 1 kWp vrátane 15 % zvýhodnenia

Štandardný max. príspevok

Max. príspevok vrátane 15 % zvýhodnenia

Spotreba do 3 000 kWh ročne

500 €

575 €

1 500 € (max. 3 kWp)

1 725 €

Spotreba nad 3 000 kWh ročne

500 €

575 €

3 500 € (max. 7 kWp)

4 025 €

O dotáciu Zelená domácnostiam môžete žiadať pre fotovoltiku s výkonom panelov až do 10,8 kWp. Dostanete však max. toľko ako na 7 kWp fotovoltiku. Nad 10,8 kWp dotáciu čerpať nemôžete.

Chcem dotáciu na fotovoltiku, ukážte mi postup

Po novom aj pre bytové domy

Oproti predchádzajúcim kolám programu Zelená domácnostiam môžete získať dotáciu na fotovoltiku aj pre bytové domy (predtým to bolo iba na iné typy zariadení).

Pri bytovom dome môžete získať 500 € na každý kWp výkonu panelov, pri max. výkone 1 kWp na každý byt. Aj v tomto prípade platí limit 10,8 kWp na celý fotovoltický systém.

S bytovým domom môžete takisto získať 15 % navyše, detaily v tabuľke:

 

Sadzba za 1 kWp

Sadzba vrátane 15 % zvýhodnenia

Štandardný max. príspevok

Výšky príspevkov na fotovoltiku pre bytové domy

500 €

575 €/kW

max. 1 kW na byt

Pripravte si 50 % ceny

Z dotácie môžete financovať max. 50 % obstarávacej ceny zariadenia ako funkčného celku. Počítajte teda s tým, že zvyšných 50 % pôjde z vášho vrecka.

Ceny našich fotovoltík pre domácnosť

Čo znamená cena za funkčný celok?

Ľudskou rečou – je to cena za všetky komponenty fotovoltického systému (panely, meniče, batérie…) vrátane montážneho materiálu, montáže, revízie a ďalších úkonov, ktoré sú nevyhnutné, aby mohol byť systém spustený do prevádzky. 

Fotovoltické panely a meniče musia byť zapísané v zozname zariadení Zelená domácnostiam a musí vám ich inštalovať oprávnený zhotoviteľ. Samozrejme, v Solarvision (i v Energovision, s. r. o.) tieto podmienky spĺňame.

Inštalujeme výlučne preverené komponenty s dlhodobu životnosťou a vynikajúcou servisovateľnosťou. Používame fotovoltické panely značky LONGi, na ktoré vám poskytneme 12-ročnú záruku + záruku na (ne)pokles výkonu, ktorý počas 25 rokov neklesne pod 86 %.

Meniče používame značky Huawei so zárukou 10 rokov a značky GoodWe so zárukou 5 rokov a s možnosťou predĺženia o 5, 10 či 15 rokov.

Fotovoltiku vám môžeme v súlade s podmienkami Zelená domácnostiam nainštalovať už od 30. 10., dotáciu preplatia spätne od januára 2024.

Získajte dotáciu na fotovoltiku, kým sa peniaze nevyčerpajú:

Chcem dotáciu na fotovoltiku, ukážte mi postup

Dotácie na zelenú domácnosť v Bratislavskom kraji

Dotácie na fotovoltiku z programu Zelená domácnostiam má na starosti Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Celkovo na to vyčlenila 151,6 miliónov €, z toho 58,1 mil. € je určených pre domácnosti v Bratislavskom kraji (tie predtým čerpať nemohli).

Dotácie môžete získať pre nehnuteľnosť, ktorá je v katastri zapísaná ako:

 • bytový dom,
 • rodinný dom,
 • rozostavaný rodinný dom,
 • iná nehnuteľnosť slúžiaca na bývanie, ak v nej máte trvalý pobyt (napr. rekreačná či záhradná chata).

 Myslite na to, že ide o dotácie pre domácnosti a tak sú nastavené aj podmienky. Ak chcete dotáciu pre objekt, kde podnikáte, môžete využiť program Zelená podnikom.

Nehnuteľnosť nesmie byť vedená v obchodnom majetku podnikateľského subjektu. Vlastníkom musí byť fyzická osoba – právnická osoba nesmie mať ani spoluvlastníctvo. To platí pre dom aj každý byt v bytovom dome, s výnimkou, ak je vo vlastníctve obce alebo VÚC.

V nehnuteľnosti nesmiete podnikať ani ju prenajímať, ak to máte ako podnikateľskú činnosť. Na podnikanie či hospodársku činnosť nesmie byť vyčlenených viac než 20 % nehnuteľnosti.

Pri bytových domoch budete pre získanie dotácie na fotovoltiku potrebovať energetický audit. Takisto nemôžete porušiť podmienky skončenia odberu tepla, ale to sa fotovoltiky väčšinou netýka.

Ceny pre fotovoltaické systémy

Harmonogram programu Zelená domácnostiam

1.fáza harmonogramu projektu Zelená domácnostiam odštartovala 30. 10. 2023, kedy SIEA zverejnila podmienky podpory.

Najdôležitejšia informácia pre vás je, že zariadenie vám môžeme v súlade s podmienkami programu nainštalovať už teraz, od 30. 10.

Žiadosť o poukážku Zelená domácnostiam podáme hneď, ako to SIEA umožní. Oficiálne to má byť v 1. štvrťroku 2024. SIEA vtedy nasadí nový informačný systém, bude aktivovať a preplácať poukážky nám – zhotoviteľom.

Ako získať dotáciu na fotovoltiku v 6 krokoch:

 1. Vyplňte nám kontaktný formulár.
 2. Na základe získaných údajov vám vypracujeme cenovú ponuku na mieru.
 3. Ak budete s cenou súhlasiť, podáme žiadosť distribučnej spoločnosti a vyriešime všetky administratívne úkony.
 4. Pripravíme dokumentáciu potrebnú pre uznanie dotácie.
 5. Hneď ako sa spustí Zelená domácnostiam, zašleme žiadosť o poukážku. 
 6. Za inštaláciu zaplatíte plnú cenu, akonáhle nám SIEA dotáciu preplatí, príslušnú časť vám vrátime.

 

Chcem dotáciu na fotovoltiku »