• Fotovoltiku (fotovoltaiku) môžeme definovať ako technicky odbor zaoberajúci sa priamou premenou svetla na elektrickú energiu. Pojem fotovoltika je odvodený od slova foto (svetlo)volt (jednotka elektrického napätia). Proces premeny svetla na elektrickú energiu prebieha vo fotovoltickom článku.

Aktuálne sa fotovoltika stáva bežnou súčasťou nášho života, ide o najdynamickejšie sa rozvíjajúce odvetvie. 20. storočie by sme mohli pomenovať storočím atómovej energie, avšak predpokladom 21. storočia je, že sa stane storočím solárnej energie. A práve fotovoltik v tom zohrá dôležitú úlohu.

AKO FUNGUJE VÝROBA ENERGIE VO FOTOVOLTICKOM ČLÁNKU?

Možno by vás zaujímalo, ako to celé funguje. Ide o aplikáciu tzv. fotoelektrického javu. Pri ňom prichádza k dopadu fotónov na polovodičový p-n prechod, vďaka čomu dochádza k uvoľňovani a hromadeniu voľných elektrónov. Ak je p-n prechod doplnený o dve elektródy (anóda a katóda), hovoríme už o fotovoltickom článku, cez ktorý môže pretekať elektrický prúd.

  • Ak by sme sa chceli obzrieť do minulosti, fotovoltiku objavil Alexander Edmond Becquerel v roku 1839. Už v roku 1958 použili fotovoltické články po prvýkrát, na výrobu energie v kozmických programoch.

Fotovoltické články sú uložené do fotovoltických panelov, sú navzájom poprepájané a chránené skleneným krytom. Veľkosť plochy panelov odzrkadľuje veľkosť prúdu, ktorý panelom preteká. Čím väčšia plocha panelu a väčšia intenzita žiarenia, tým väčší prúd. 

ÚROVEŇ SLNEČNÉHO ŽIARENIA V EURÓPE A NA SLOVENSKU

Výkon fotovoltických panelov je vyjadrovaný v hodnote Wp (špičkový výkon). Jedná sa o výkon zariadenia za definovaných podmienok pri intenzite slnečného žiarenia 1000W/m2 pri vonkajšej teplote  25 °C. Na dosiahnutie výkonu 1 Wp je pri takýchto podmienkach potrebný článok vo veľkosti približne 6,7x6,7cm.

V priložených mapách ukazujeme úroveň slnečného žiarenia v Európe a následne i na Slovensku. Slovensko je z hľadiska dopadajúceho slnečného žiarenia porovnateľné s Nemeckom. V súčasnosti je Nemecko najväčším trhom s fotovoltikou vôbec a predpokladáme, že tento trend sa postupne prenesie i na Slovensko. Vďaka programu Zelená domácnostiam II môžu obyvatelia Slovenska požiadať o dotáciu na Podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

Úroveň slnečného žiarenia v Európe.

Úroveň slnečného žiarenia v Európe.

Zdroj: www.op.europa.eu

Úroveň slnečného žiarenia na Slovensku. 

Úroveň slnečného žiarenia na Slovensku. Zdroj: www.solargis.com