V každodennom živote si ľudia ani neuvedomia, koľko energie denne spotrebujú a kde všade sa bez nej nezaobídu. Skutočnosť je taká, že elektrickú energiu potrebujeme čím ďalej, tým viac a tento trend sa ešte dlho nezmení. Výroba, prenos a distribúcia energie je zdĺhavý proces, ktorý má ešte aj dnes mnoho prekážok a problémov, a technológie využívané na mnohých miestach stále nie sú postačujúce pre bezpečné a spoľahlivé dodávky energií. Nárast spotreby energie patrí v poslednej dobe medzi kľúčovú celosvetovú problematiku.

Na Slovensku sa v súčasnosti stretávame so zvýšenou vlnou pozornosti na obnoviteľné zdroje energie. Spoločnosť začala vnímať klimatické zmeny a ich dopady na životné prostredie. Jednou z najviac dostupných prírodných zdrojov je slnečná energia. Je najmladším odvetvím energetiky a jej rozkvet zaznamenáva ohlas nie len u širokej verejnosti, ale rýchlo sa dostáva do povedomia aj nezaujatých ľudí. Slnečné žiarenie dopadajúce na vhodné materiály je schopné vyvolať pohyb elektrónov. Táto skutočnosť sa využíva vo fotovoltických systémoch. Energia vyprodukovaná fotovoltickou elektrárňou je ekologicky čistá, nehlučná, v prípade poruchy je bezpečná a plne automatizovaná.

Tlak na riešenie problematiky klimatickej krízy je natoľko obrovský, že sa dostáva i na politickú pôdu. Vyvoláva medzi politikmi otázky, ktoré sa týkali voľby zvýšenia spotreby fosílnych palív, alebo začať viac využívať čistú energiu. Hoci väčšina súhlasí s tým, že investícia do „zelenej“ energie je výhodnejšia, stále majú fosílne palivá vysoké zastúpenie podporovateľov.

S udržateľným uvažovaním sa stretávame už aj pri novostavbách, ktoré kladú dôraz na ekologickú stránku. „Zelené“ myslenie domácností však pramení najmä z dôvodu vysokých účtov za energie a ich časté výpadky. Výroba vlastnej energie zaručuje decentralizáciu svojej domácnosti od spoločnej distribúcie, čím vytvára cestu k nezávislosti.