Rovnako, ako domácnosti, aj firmy majú možnosť inštalácie fotovoltického systému. Je to vhodné riešenie pre malé, stredné i veľké podniky, inštitúcie rôzneho zamerania či obchodné centrá. Ak sa rozhodnete zabezpečiť energetickú nezávislosť svojmu podnikaniu udržatelnými zdrojmi, prechod na zelené technológie je cesta, ktorá tvorí budúcnosť po mnohých stránkach. 

Výhody, ktoré so sebou fotovoltický systém prináša, sa odrzkadlia v krátkodobom i dlhodobom horizonte. 

VÝHODY FOTOVOLTICKÝCH ELEKTRÁRNÍ PRE FIRMY

ÚSPORA NÁKLADOV

Je to najzákladnejší dôvod, prečo zabezpečiť fotovoltaický systém pre svoje podnikanie už dnes! Už dávno platí, že pri obnoviteľných zdrojoch je vlastná výroba energie oveľa výhodnejšia, ako verejná sieť. Pri správnej voľbe typu fotovoltaickej elektrárne viete zabezpečiť bezpečný chod svojmu podnikaniu praktický stále. 

ENVIRONMENTÁLNE

Ako skutočná pomoc prírode. Energetika patrí dlhodobo k jedným z najväčším znečisťovateľom ovdzušia a teda, samotného životného prostredia. Preto každá kilowatthodina (kWh) slnečnej energie, ktorá sa generuje, podstatne zníži emisie skleníkových plynov, ako je CO2, či ďalšie nebezpečné znečisťujúce látky - oxidy síry, oxidy dusíka a pevné častice. 
NEZÁVISLOSŤ A VYŠŠIA SEBESTAČNOSŤ
Vieme, že výpadky elektrickej energie vedia narobiť veľké škody. Obzvlásť, ak Vaša spoločnosť funguje v nepretržitej prevádzke. 
Fotovoltická elektráreň s batériovým uložiskom reaguje na výpadok takmer okamžite a nahrádza funkcie záložného zdroja. Tým sa stáva Vaša spoločnosť sebestačnejšia a nezávislá od dodávky verejnej siete.