Decentralizácia od distribučnej siete ďalšej domácnosti z Dobrohošti! Zákazník dlho neváhal s prechodom na zelenú energiu a oslovil nás so zámerom inštalácie FV systému na mieru. Navrhli sme mu fotovoltické zariadenie na kľúč presne podľa jeho požiadaviek a výsledkom je spokojný zákazník s decentralizovanou domácnosťou od distribučnej siete.

Tvorte s nami fotovoltickú generáciu!