Zelená kuriérska spoločnosť DPD

Spoločnosť DPD sa dobrovoľne zaviazala k neutralizácii ich uhlíkovej stopy.

Inštaláciou fotovoltických panelov na svojich logistických centrách nielenže zníži svoje energetické náklady, ale hlavne významne prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Týmto krokom sa spoločnosť stavia do popredia v oblasti environmentálnej zodpovednosti a posúva kuriérsky sektor smerom k udržateľnosti.

Fotovoltika pre DPD predstavuje nielen ekologické, ale aj ekonomické výhody. Využitím slnečnej energie na výrobu elektriny znižuje spoločnosť svoju závislosť na distribučnej sieti a zároveň znižuje svoje prevádzkové náklady. Takýto prístup je príkladom toho, ako môžu firmy prispievať k boju proti klimatickým zmenám, pričom zároveň posilňujú svoju konkurenčnú pozíciu na trhu.

  • jednoduchá inštalácia a vysoká prevádzková spoľahlivosť v elektricky citlivom prostredí