Fotovoltaická elektráreň na kľúč pre nášho zákanzíka z Malinova.