Z histórie vieme

Prvýkrát sa Deň Zeme uskutočnil v Spojených štátoch v roku 1970, s cieľom zvýšiť povedomie o znečistení a podporiť environmentálne predpisy. V tomto čase mala svetová populácia 3,63 miliardy. Dnes sa toto číslo viac ako zdvojnásobilo. A zdvojnásobili sa aj emisie skleníkových plynov!

Deň Zeme si pripomíname každoročne vždy 22.apríla, kedy pozornosť venujeme planéte, edukujeme sa v oblasti ochrany životného prostredia a poukazujeme na problematiku klimatickej krízy a jej vplyv i na ľudstvo. Je považovaný za najväčšie ekologické hnutie na svete. Ide o to, spojiť sa ako komunita, aby sme podporili zmenu!

V roku 2023 sa mottom stalo „Investujme do našej planéty“, ktorým odkazuje na posilnenie verejného záujmu o problémy, ktoré sa týkajú všetkých okolo nás. Nato, aby sme mohli budovať prosperujúcu budúcnosť, musíme aplikovať zmeny do našich každodenných životov. Hoci i malé zmeny v našich životoch, dokážu zvrátiť dopady klimatickej krízy na prostredie, v ktorom žijeme.

Obnova našej Zeme sa zameriava najmä na hľadanie spôsobov, ako môžeme všetci prijať prírodné procesy, zelené technológie a nové inovatívne myslenie, aby sme zachránili našu planétu. Koniec koncov, zdravá planéta nie je možnosťou, ale nevyhnutnosťou. Sme radi, že žijeme v dobe, kedy si vieme vybrať alternatívnu možnosť a fungovať na obnoviteľných prírodných zdrojoch energie.

To, že stojíme na prahu energetického prechodu je na nás všetkých, nakloňme misku váh. Povzbudzujeme domácnosti i firmy aby nachádzali spôsob, ako udržiavať svoje okolie zelené! Zameriavame sa na to, aby sme viacerým ľudom uľahčili osvojenie si obnoviteľnej energie. Je toho toľko, čo môžeme urobiť, ale začnime zmenou spôsobu, akým je náš svet poháňaný. Každý deň.