V nasledujúcich riadkoch sa budeme venovať pomerne známenej tematike - fotovoltike. Vysvetlíme si, ako celý proces prebieha, z čoho sa skladá fotovoltická elektráreň a aké typy systémov existujú. 

Ak uvažujete nad zaobstaraním vlastnej fotovoltickej elektrárne, ale stále neviete, ktorý systém zabezpečí, aby vaša domácnosť fungovala energeticky samostatne? Pokračujte v čítaní!  

Všetko to začína fotovoltickými panelmi.

Solárne panely získavajú počas dňa slnečné žiarenie, ktoré pomocou fotovoltického efektu premieňajú na energiu. Solárne panely obsahujú aktívny materiál, ktorými sú kremíkové články. Tie počas vystavenia slnečnému žiareniu vytvárajú voľné elektróny, ktoré prúdia cez elektrický obvod. 

Koľko solárnych panelov budete potrebovať na vašu nehnuteľnosť alebo objekt závisí od viacerých faktorov: 

  • od množstva slnečného žiarenia, ktoré by ste získavali na vytypovanom mieste, 
  • od uhlu a orientácie vašej strechy, prípadne miesta, kde by boli fotovoltické panely umiestnené, 
  • od množstva energie, ktorú spotrebujete v období zimy a leta. 

Následne sa prúd moduluje v striedači.

Solárny invertor (solárny striedač) slúži na premenu nízkeho jednosmerného napätia získaného z fotovoltického panelu na nízke striedavé napätie.

Ako to funguje?

  • Jednosmerný prúd vytváraný panelmi sa prostredníctvom elektrického kábla pripája k solárnemu striedaču. Z tohto dôvodu je pravidlom, že sa inštaluje v blízkosti domového rozvádzača. Všetky domácnosti využívajú striedavý prúd, preto je úloha solárneho meniča dôležitá. Jeho úlohou je meniť získanú jednosmernú energiu na striedavú. Následne je energia pripravená na využívanie.

V súčasnosti sa na trhu nachádza veľa rôznych výrobcov solárnych meničov, pričom sa ich produkty odlišujú kvalitou, cenou, výkonnosťou a komfortom. V našej ponuke nájdete iba overené produkty zákazníkmi po celom svete. Pri výbere vhodného invertora pre vašu domácnosť vám radi poradíme.

Vnútorný rozvod energie

Ďalším krokom je samotné využitie získanej solárnej energie. Vďaka solárnemu invertoru sa jednosmerná energia premení na striedavú. K tomu aby sa mohla využívať ako zdroj energie je potrebný ešte jeden krok - pripojiť ju do rozvádzača energie. 

  • Ak vo vašej nehnuteľnosti využívate elektrickú energiu od tradičných distribučných spoločností a taktiež získavate solárnu energiu zo slnečného žiarenia, systém je nastavený tak, že prioritne budete využívať lacnejšiu variantu energie - solárnu energiu. V prípade, že by nastal jej nedostatok, automaticky začnete využívať energiu z verejnej siete.   
  • V prípade, že by vaše fotovoltaické panely generovali viac energie než spotrebujete, prebytok je možné uložiť do záložnej batérie a využiť ho až v prípade nutnosti. K tomuto procesu je potrebných viacero automatizovaných a bezpečnostných modulov (Smart Meter, Wifi modul, DC a AC ochrany, modifikácia domového rozvádzača).

ON- GRID - Fotovoltika

ON-GRID systémy predstavujú najčastejší spôsob využitia solárnej energie vo firmách, ale i v domácnostiach, zaručujú úsporu nákladov za elektrinu v domácnosti. Tieto domáce solárne systémy sú určené výhradne na využitie v spolupráci s distribučnou sieťou. Váš fotovoltický invertor bude harmonicky spolupracovať so sieťovou energiou, pričom prioritne využije všetku solárnu energiu a až keď jej bude nedostatok, začne využívať energiu z distribučných sietí. 

Na montáž ON-GRID domáceho solárneho systému je možné čerpať i štátnu dotáciu. 

 

OFF-GRID - Fotovoltika

OFF-GRID domáce solárne systémy predstavujú systém, ktorý nevyžaduje žiadne pripojenie k distribučnej sieti. Tento systém sa nazýva i ako ostrovný systém a využíva sa hlavne v prípade sezónnych objektov, chát alebo nehnuteľností bez možnosti pripojenia do distribučnej siete. Ostrovné systémy poskytujú možnosť napájania 24 hodín denne a nevyžadujú žiadne pripojenie sieti. Prebytočná získaná energia zo slnečného žiarenia sa ukladá do záložnej batérie, vďaka čomu budete mať zabezpečený prísun energie i v časoch, kedy ju neviete získať zo slnečného žiarenia.  

Na montáž OFF-GRID domáceho solárneho systému je možné čerpať i štátnu dotáciu.

Hybridný Fotovoltický systém

Hybridné solárne systémy predstavujú systémy, ktoré sú pripojené k distribučnej sieti a tiež obsahujú solárnu batériu na ukladanie solárnej energie a jej opätovné použitie v čase, keď nie je k dispozícii solárna energia. Vďaka hybridnému solárnemu systému tak viete využívať solárnu energiu i napríklad v noci alebo keď je dlhodobo zamračené. Solárne batérie poskytujú vynikajúci záložný zdroj energie a schopnosť lepšie využívať vašu solárnu energiu.

Na montáž hybridného domáceho solárneho systému je možné čerpať i štátnu dotáciu.